Eesti noorte meistrivõistlustel toimunud intsidendi kohta tegi oma otsuse distsiplinaarkomisjon

0
40

Avaldame distsiplinaarkomisjoni otsuse täismahus Eesti noorte meistrivõistluste mängul toimunud intsidendi kohta.

Vastavalt Inspektori raportile ning kogutud selgitustele leidis 21.01.2024 Eesti Noorte Jäähoki Meistrivõistluste kohtumisel (SK Viru-Sputnik – HC VIPERS) aset intsident. Intsident sai alguse kui jää peal toimus sõnavahetus mängijate Jegor Prijadjevi ja Vipersi mängija Savel Kovaltšuki vahel. Kovaltšuk ütles Prijadjevile muuhulgas: “mine tagasi oma Ukrainasse хохол”. Hohol on paljuski tõlkimatu ksenofoobne slängitermin, mida kasutatakse solvavalt Ukraina inimeste kohta. See sõna pärineb ajast, mil Ukraina kuulus Venemaa impeeriumi koosseisu, ja sellel on negatiivne, stereotüüpne tähendus. Tänapäeval peetakse seda solvavaks ja diskrimineerivaks, eriti arvestades ajaloolist ja poliitilist konteksti Ukraina ja Venemaa suhetes.

Pärast mängu leidis aset eriliselt taunimisväärne juhtum, kus osalesid mängijad, pealtvaatajad (eelkõige meeskondade vanemad) ja kohtunikud. Korra tagamine on vastuvõtva meeskonna korraldada, kuid käesolev juhtumi toimumine kinnitab, et korra tagamiseks ei oolnud kasutusele võetud vajalikke meetmeid. Intsidendis osales ka mängija Savel Kovaltšuk. Antud selgituste pinnalt on võimalik tuvastada, et leidsid aset muuhulgas järgnevad asjaolud:

1. Läbiv ksenofoobne sõim ukraina päritolu mängijate suunas nii mitte-ukrainlastest mängijate poolt kui ka mängijate vanemate poolt;

2. Füüsiline vägivald (löök näkku) ühelt lapsevanemalt ühe ukraina päritolu poisi pihta;

3. Üldine segadus, ebaviisakas käitumine ja rüselus mitmete osapoolte vahel.

See, mis juhtus 21.01.2024 Kohtla-Järve jäähallis on lubamatu, kriminaalne ning väljub distsiplinaarkomisjoni volituste piirest.. On arusaamatu, miks jäähalli töötajad ei kutsunud koheselt kohale korratuste lõpetamiseks ning süüdlaste väljaselgitamiseks Politseid. Selline käitumine ei tohi mitte kunagi korduda Eesti Jäähoki Liidu egiidi all korraldatavatel üritustel (sõltumata põhjustest). Kui jäähalli operaator ja klubid ei suuda taltsutada enda mängijaid, vanemaid ja pealtvaatajaid, siis ei ole võimalik vastavas jäähallis ja/või vastavate meeskondade poolt taolisi võistlusi korraldada ega neil osaleda.

Teadaolevatel andmetel pandi toime intsidendi käigus pealtvaatajate poolt toime mitu kuriteo ja/või väärteo tunnustega tegu! Siinkohal peaks kindlasti kannatanu(d) esitama kuriteokaebuse Politseisse.

Selguse huvides märgime, et Distsiplinaarkomisjon annab käesoleva otsusega hinnangu vaid konkreetsele mängus aset leidnud juhtumile. Mängujärgse intsidendi täpsed asjaolud peaks Distsiplinaarkomisjoni hinnangul välja selgitama Eesti Vabariigi Politsei. Kordame veelkord, et selle eelduseks on kaebuse esitamine kannatanu poolt Politseisse. Küll aga peab Distsiplinaarkomisjon vajalikuks hoiatada nii klubisid kui mängijaid,

Distsiplinaarkomisjoni hoiatus: Kui analoogne juhtum peaks käesoleva või järgneva hooaja sees korduma, siis pöördub Distsiplinaarkomisjon taotlusega Jäähoki Liidu juhatuse poole ettepanekuga rakendada klubi suhtes, kelle tegevusetuse tõttu saab võimalikuks korrarikkumine või kelle pealtvaatajad põhjustavad korratusi, karistust ning:

A) rakendada karistusena süüdioleva klubi suhtes keeldu pidada mänge pealtvaatajate osalemisega (tühjade tribüünide eest); või

B) eemaldada juhtumi tekkimise põhjustanud või juhtumi kordumist võimaldanud klubi tähtajatult Jäähoki Liidu egiidi all toimuvatelt võistlustelt ja liigadest.

Analoogsete juhtumite vältimise meetmed määrab iga klubi iseseisvalt. Juhtumi kordumisel hindab Distsiplinaarkomisjon enda diskretsioonis, kas asjakohane klubi rakendas piisavaid meetmeid.

Distsiplinaarkomisjon annab hinnagu mängija Savel Kovaltšuki tegevusele.

Savel Kovaltšuki käitumine jääl ning vastasmängija solvamine on muuhulgas IIHF reglemendi punkti 23.8 rikkumine. Mistahes kergendavad asjaolud puuduvad. Asjaolu, et mänguline rikkumine eskaleerus mängu järgselt füüsiliseks vägivallaks ja üldiseks korralageduseks, on rikkumist oluliselt raskendav asjaolu. Eesti hokis ei ole kohta ksenofoobiale ja vastasmängija või pealtvaatajate solvangutele.

Jäähokiliidu väärtusteks on austus, ühtsus, pühendumine ja rõõm. Mängija Savel Kovaltšuki käiitumine ei ole kooskõlas neist mitte ühegagi. Klubi juhtkonnal ja treeneritel tuleb vastavaid väärtuseid, jäähoki reegleid ja spordimehelikku käitumist mängijale selgitada ning tegeleda sisulise kasvatustööga. Siin on suur töö tegemata.

Otsuse langetamisel on komisjon arvestanud kohtunike ning asjaosaliste selgitustega. Distsiplinaarkomisjon ei ole tuvastanud vastutust kergendavaid asjaolusid ja leiab, et rikkumise raskust arvestades on proportsionaalne:

Määrata mängijale Savel Kovaltšuk karistusena 2-mänguline mängukeeld.

Mängukeelu ajal ei ole mängijal Savel Kovaltšuk lubatud osaleda Eesti Noorte Jäähoki Meistrivõistluste võistlustel üheski meeskonna, treenerite, abipersonali või mängijate tegevusega seotud rollides. Seejuures ei ole mängukeelu kehtivuse ajal mängijal lubatud viibida Unibet hokiliiga võistluste ajal klubide riietusruumides, vahetuspingil või muul võistlusega seotud alal, mis ei ole avalikkusele juurdepääsetav.

Eelmine postitusEesti meistrivõistlustel on alanud poolfinaalseeria
Järgmine postitusKolmapäeval võivad selguda Coolbet saaliliiga finalistid

jäta vastus

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.